Conference Contribution Details
Mandatory Fields
Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin
Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal: Fóram Plé agus Pleanála
Comhdháil Náisiúnta faoi theagasc na Gaeilge ar an tríú leibhéal
Coláiste Phádraig, Droim Conrach, Baile Átha Cliath
Conference Organising Committee Chairperson
Optional Fields
16-FEB-08
16-FEB-08
Publication Themes