Edited Book Details
Mandatory Fields
Rióna Ní Fhrighil & Máirín Nic Eoin
2009
Unknown
Teagasc nó Sealbhú? Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal
Cois Life
Baile Átha Cliath
In Press
0
Optional Fields
Foghlaim na Gaeilge Múineadh na Gaeilge Teagasc na Gaeilge Siollabas Teanga Tríú Leibhéal
Tá níos mó mac léinn ag gabháil don Ghaeilge ar an tríú leibhéal ná mar a bhí riamh. Tugann na haistí seo aghaidh fhuarchúiseach ar riachtanais foghlama na mac léinn sin. Is é dearcadh na n-údar go mbraitheann todhchaí Léann na Gaeilge ar fheabhas theagasc na teanga féin, chomh maith le cumas aos acadúil na Gaeilge mic léinn a spreagadh le spéis a chur i sainréimsí ar leith scoláireachta.
978-1-901176-93-3
an chéad eagrán
1-152
Grant Details
Maoinithe ag Bord na Leabhar Gaeilge, An Chomairle Ealaíon agus Coiste Taighde Choláiste Phádraig, Droim Conrach
Publication Themes