Edited Book Details
Mandatory Fields
Rióna Ní Fhrighil & Charlie Dillon
2008
Unknown
Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn
Cló Ollscoil na Banríona
Béal Feirste
In Press
0
Optional Fields
Aistriúchán Liteartha
Cnuasach d'aistí scolártha ina gcíortar réimse leathan de stair agus de chleachtas an aistriúcháin liteartha in Éirinn. Tá idir aistriú na filíochta agus aistriú an phróis ón ochtú haois déag i leith, chomh maith leis an aistriúchán closamhairc ar áireamh an chnuasaigh. Tá sé mar aidhm ag an saothar ceannrodaíoch seo léargais nua a thabhairt agus aird an phobail acadúil Ghaeilge a dhíriú ar ghort an aistriúcháin mar réimse nua staidéir agus taighde.
978-0-85389-936-5
an chéad eagrán
vii
145
Grant Details
Maoinithe ag Coiste Taighde Choláiste Phádraig, Droim Conrach; Coiste Taighde Ollscoil na Banríona; Foras na Gaeilge
Publication Themes