Book Details
Mandatory Fields
Rióna Ní Fhrighil
2008
January
Briathra, Béithe agus Banfhilí: Filíocht Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill
An Clóchomhar
Baile Átha Cliath
In Press
1
Optional Fields
Filíocht Litríocht na Gaeilge Aistriúchán Liteartha Teoiricí feimineacha Eavan Boland Nuala Ní Dhomhnaill béaloideas máithreachas
Mionscagadh criticiúil atá sa leabhar seo ar shaothar beirt de na filí is mó cáil in Éirinn na linne seo, mar atá, Eavan Boland agus Nuala Ní Dhomhnaill. I measc na n-ábhar a phléitear tá ceist na réamhtheachtaithe liteartha, cúrsaí teanga, cúrsaí aistriúcháin agus athshaothrú an bhéaloidis i bhfilíocht na beirte. Tá an plé seo bunaithe ar an tuiscint gur féidir leis an chriticeoir dhátheangach sainléargas a thabhairt ar thraidisiún liteartha na hÉireann, idir Bhéarla agus Ghaeilge.
An chéad eagrán
978-1-906882-61-7
322
Grant Details
Publication Themes