Published Report Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
2021
March
Taighde ar Úsáid na Gaeilge ar an Raidió – Céim a 3
Gaillimh & Baile Átha Cliath
OÉ Gaillimh & Údarás Craolacháin na hÉireann
Published
0
Optional Fields
Tá an tuarascáil taighde seo ina toradh ar an tríú céim d’imscrúdú ar úsáid na Gaeilge ar sheirbhísí raidió ceadúnaithe uile na hÉireann, seachas na stáisiúin a chraolann go hiomlán i nGaeilge. Mhaoinigh Údarás Craolacháin na hÉireann an taighde agus tugadh faoi in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh in 2020.
https://aran.library.nuigalway.ie/handle/10379/16586
1
36
Grant Details
Other Government
Údarás Craolacháin na hÉireann
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy