Conference Contribution Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
125 Bliain ag Fás? An Athbheochan agus Conradh na Gaeilge
Siompóisiam chun Bliain na Gaeilge a cheiliúradh | Symposium to mark Bliain na Gaeilge (Irish Language Year)
NUI Galway | OÉ Gaillimh
Organising Chair
Optional Fields
15-JUN-18
15-JUN-18
Tá siompóisiam lae á reáchtáil ag Leabharlann Shéamais Uí Argadáin, ag Roinn na Gaeilge agus ag Conradh na Gaeilge ar 125 bliain den Athbheochan agus ar an gConradh féin. Is í seo príomhócáid na hOllscoile mar chuid de Bhliain na Gaeilge 2018. In 2017, d'fhógair an Conradh go raibh a cartlann luachmhar á cur i dtaisce aici go buan san Ollscoil agus le déanaí, ceapadh cartlannaí chun tús a chur leis an obair is gá a dhéanamh chun an bailiúchán luachmhar seo a chur ar fáil don phobal. Ag an siompóisiam seo, labhróidh saineolaithe ar an nGaeilge, ar an stair agus ar an gcartlannaíocht faoin taighde atá ar bun acu faoin téama seo agus tarraingeoidh siad aird ar na deiseanna iontacha taighde a chuirfidh cartlann an Chonartha ar fáil.
Conradh na Gaeilge
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy