Book Chapter Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
2016 October
Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil.
‘“Chuireag na smóilíní a’ sclimpireacht istig in mo chroí”: athrú teanga agus idé-eolaíocht teanga i mBreac-Ghaeltacht na nDéise’
Leabhair COMHAR
Dublin
Published
1
Optional Fields
Gaeltacht, language ideology, Irish language, folklore, language policy
Tá daichead bliain caite ag Nollaig Mac Congáil ina Léachtóir agus ina Ollamh i Roinn na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bhí, ina dhiaidh sin, ina Mheabhránaí agus Uachtarán Ionaid ar an ollscoil chéanna. Le linn an ama sin is ea a chuir sé go mór le léann na teangeolaíochta feidhmí agus na canúineolaíochta chomh maith le léann na meán Gaeilge. Tá aithne ag pobal léitheoireachta na Gaeilge air mar chraobh chosanta agus mar eagarthóir cáiréiseach ar go leor de sheoda liteartha Chúige Uladh.
9780992731380
https://comhar.ie/leabhair/ag-siul-an-bhealaigh-mhoir-aisti-in-omos-don-ollamh-nollaig-mac-congail/
414
449
Grant Details
Other Government
Clár na Leabhar Gaeilge
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy