Other Journal Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
2005
August
An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise
‘An Ghaeilge agus an fhorbairt shocheacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise’
Published
Optional Fields
9
138
156
Grant Details
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy