Book Chapter Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
2019 March
An tSochtheangeolaíocht: Taighde agus Gníomh
‘Sainiú na Gaeltachta: Pobail, ceantair agus líonraí’
Cois Life
Dublin
Published
1
Optional Fields
https://coislife.ie/product/an-tsochtheangeolaiocht-taighde-agus-gniomh/?lang=en
185
210
Grant Details
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy