Other Publication Details
Mandatory Fields
Article
John Walsh
2018
September
'An Gael agus an Raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit'.
Author
Published
0
Optional Fields
raidió, Gaeilge, craoltóireacht, Radio Éireann
Anailís ar ról na Gaeilge i gcúrsaí raidió i mblianta luatha an stáit
Léiríonn an caidreamh idir an chraoltóireacht agus an Ghaeilge san 20ú Aois go leor idé-eolaíochtaí casta maidir leis an gcainteoir dúchais agus leis an bhfoghlaimeoir, agus faoin gceangal idir tógáil na féiniúlachta agus an polasaí teanga i mblianta luatha an stáit. Go deimhin, bhí an raidió ina láthair chatha idé-eolaíochta ina raibh allagar ar siúl faoi pholasaí teanga an stáit agus léirigh sé an teannas a bhí de dhlúth agus d’inneach sa pholasaí sin.
Baile Átha Cliath
Comhar
Seán Tadhg Ó Gairbhí
0010-2369
78 (09)
https://comhar.ie/
12
17
Grant Details
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy, Humanities in Context