Book Chapter Details
Mandatory Fields
Ellis, SG
2006
Phyletikes Diakriseis sten Europaïke Historia
Greek translation ‘Phyletikes diakriseis sten Irlandia ton teleutaion chronon tou Mesaiona’ in Guðmundur Hálfdanarson (ed.)
-
-
Unpublished
0
Optional Fields
Greek translation ‘Phyletikes diakriseis sten Irlandia ton teleutaion chronon tou Mesaiona’ in Guðmundur Hálfdanarson (ed.), Phyletikes Diakriseis sten Europaïke Historia (Epikentro, 2006), pp 53-76
53
76
Grant Details
Publication Themes