Book Chapter Details
Mandatory Fields
Cawley, M.
2002
Socjologia wsi w Irlandii (Rural Sociology in Ireland)
W poszukiwaniu nowego paradygmatu rozwoju obszarów wiejskich Irlandii (In search of a new paradigm of rural development in Ireland)
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Scientific Publishing Copernicus University)
Torun, Poland
Published
0
Optional Fields
323113084
125
141
Grant Details
Publication Themes