Other Publication Details
Mandatory Fields
Pamphlet
Ó hIfearnáin, Tadhg
2006
Unknown
Beartas Teanga: An Aimsir Óg, Páipéar Ócáideach 7
Author
Published
0
Optional Fields
Language policy; Gaeltacht; beartas teanga; language planning
An Aimsir Óg: Occasional Paper 7.
Baile Átha Cliath
Coiscéim
Micheál Ó Cearúil
1649-3087
Grant Details
Publication Themes
Humanities in Context