Book Chapter Details
Mandatory Fields
Ó hIfearnáin, T
2012 Unknown
An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc
An Phleanáil Teanga agus an Beartas Teanga: Coincheapa agus Feidhm
Cois Life
Baile Átha Cliath
Published
1
Optional Fields
978-1-907494-25-3
http://www.coislife.ie/Leabhar.aspx?ID=111
129
149
Grant Details
Publication Themes
Humanities in Context