Edited Book Details
Mandatory Fields
O’Connell, E., Walsh, J. & Denvir, G.
2008
August
TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4
Cló Iar-Chonnachta
Indreabhán, Galway
Published
1
Optional Fields
Sa saothar ceannródaíoch seo, déantar ceiliúradh ar dheich mbliana de TG4, an stáisiún teilifíse Gaeilge a bunaíodh i 1996. I measc na n-ábhar idirdhisciplíneach a phléitear ann tá an craolachán mionteanga, an tsochtheangeolaíocht, an táirgeadh agus an t-aistriúchán closamhairc, an phleanáil teanga agus an beartas teanga, teanga agus forbairt phobail, cearta teanga, agus ilteangachas.
https://www.cic.ie/books/published-books/tg410-deich-mbliana-de-tg4-leabhair-cloite
Grant Details
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy, Humanities in Context