Book Chapter Details
Mandatory Fields
Walsh, J.
2012 Unknown
Ó hIfearnáin, T. & Ní Neachtain, M. (eds.) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc.
‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’
Cois Life
Dublin
Published
1
Optional Fields
175
91
Grant Details
Publication Themes