Other Publication Details
Mandatory Fields
Invited Lectures
Crosson, S.
2009
February
(In Irish) "Gaol ársa agus saibhir: ceol, na hamhráin agus nuafhilíocht na hÉireann", [Eochairaitheasc / Keynote Address] Cumann Merriman, Scoil Gheimhridh 2009: Rachainn go Gaillimh - le filí agus le fonnadóirí..
Author
Published
0
Optional Fields
poetry; music;
Keynote address concerning the historical relationship between poetry and music in Ireland
Keynote address concerning the historical relationship between poetry and music in Ireland
Grant Details
Publication Themes
Humanities in Context