Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
De Paor, L.
2004
Unknown
Féilscríbhinn Phádraig Uí Riain
An tsídheoig is an scian dochtúra: Flann O’Brien agus seanlitríocht na Gaeilge
Published
()
Optional Fields
Grant Details
Publication Themes