Edited Book Details
Mandatory Fields
Walsh, J. & Ó Muircheartaigh, P.
2016
March
Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil
Leabhair COMHAR
Baile Átha Cliath
Published
1
Optional Fields
Léann na Gaeilge, irisí agus nuachtáin na Gaeilge, canúineolaíocht na Gaeilge, teangeolaíocht na Gaeilge, oidhreacht Chúige Uladh
978-0-9927313-8-0
1
https://comhar.ie/leabhair/ag-siul-an-bhealaigh-mhoir-aisti-in-omos-don-ollamh-nollaig-mac-congail/
Grant Details
Coiste Léann na Gaeilge, Acadamh Ríoga Éireann
Publication Themes
Humanities in Context