Peer-Reviewed Journal Details
Mandatory Fields
Walsh, J. & O'Rourke, B.
2015
December
Comhar Taighde
Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge
Published
()
Optional Fields
mudes teangeolaíocha, nuachainteoirí, sochtheangeolaíocht na Gaeilge
Sa pháipéar seo, cuirtear coincheap an muda theangeolaíoch i bhfeidhm ar nuachainteoirí na Gaeilge agus scrúdaítear tuiscintí na gcainteoirí ar na hathruithe is gá a chur i gcrích chun go ndéanfaí nuachainteoir de dhuine. Ar dtús, pléifear frámaíocht theoiriciúil an taighde agus míneofar tábhacht agus nuáil choincheap an nuachainteora. Ina dhiaidh sin, pléifear a bhfuil i gceist le mudes teangeolaíocha. Eascraíonn an aiste seo as tionscadal Eorpach taighde ar ‘nuachainteoirí’ dar teideal ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’ atá á mhaoiniú ag an eagraíocht COST (European Co-operation in Science and Technology).
1
http://www.comhartaighde.com/eagrain/1/walsh-orourke/
Grant Details
Publication Themes
Applied Social Sciences and Public Policy